Enrique Rikken is afgestudeerd als tandarts aan het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) in 1991. Hij heeft in verschillende praktijken gewerkt en vanaf 1993 in een eigen algemene praktijk in Amsterdam. In 2001 start hij in Amsterdam Zuid een verwijspraktijk voor de tandheelkunde met de nadruk op endodontologie, orale implantologie en complexe gebitsrehabilitatie’s. Erkenning tot tandarts-implantoloog NVOI volgt in 2004. Vanaf 2007 is hij verbonden aan het ACTA, sectie orale implantologie als klinisch docent met als kerntaak de begeleiding van tandarts-implantologen in opleiding . Tevens verzorgt hij lezingen en klinische cursussen op het gebied van implantologie. Hij is aangesloten bij de verschillende verenigingen; NVVRT, NVOI, NVvP, en ANT

Do you have a question?

Leave your details and we will call you back as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.