Sander Menso behaalde zijn tandartsdiploma aan het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) in 1991. Hij heeft in verschillende tandartspraktijken gewerkt waaronder een eigen algemene praktijk. Vanaf 2003 is hij part-time verbonden aan het ACTA als tandarts-docent bij de sectie Cariologie en Endodontologie. Van 2006 tot 2009 volgde hij het ‘Postgraduate programme in Endodontology’ van ACTA. Sindsdien bestaan zijn werkzaamheden uitsluitend uit endodontologie. Sander woont regelmatig nationale en internationale cursussen en congressen bij op het gebied van endodontologie. Hij is aangesloten bij Tandarts-Endodontologen-Nederland (TEN), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en is erkend als Tandarts-Endodontoloog door de NVvE (Nederlanse Vereniging voor Endodontologie).

Do you have a question?

Leave your details and we will call you back as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.